Geiten Melk Maasdriel

Het ontstaan van Félize (Ons verhaal)

Al jaren lang trekken ik en mijn vrouw in de zomer enkele weken voor vakantie door de regio’s van   de Oostenrijkse Alpen en Italiaanse Dolomieten. Wij verblijven hier dan meestal in verschillende familie hotels of Agriturismo’s. Het viel ons altijd op dat deze Agriturismo bedrijfjes op een unieke manier hun eigen producten maakten zoals groente, vlees en zuivel, dit kwam dan natuurlijk van hun eigen dieren of land.

Wij  konden nooit bergrijpen hoe deze kleine bedrijven met hun lage volumes hier de “kost” mee konden verdienen. Het zag er voor ons altijd uit als het ideaalplaatje maar we dachten altijd, “Ach, dit is voor ons niet te realiseren en zeker niet haalbaar omdat dit voor ons kostenverhogend zou gaan werken.”

We zaten in deze tijd zelf ook al in tweestrijd, uit economisch oogpunt moesten we groeien met onze dieraantallen om de kosten in de hand te kunnen houden, maar dat wilden wij eigenlijk helemaal niet. Luisterend naar ons hart en gevoel  wilden we eigenlijk helemaal niet groeien, maar juist proberen een ander verdienmodel te ontwikkelen. We wilden in verhouding net zo klein en fijn blijven als al die mooie kleine bedrijven in de Italiaanse en Oostenrijkse regio’s. We zagen dat inmiddels de bewustwording van de Nederlandse consument ook positief veranderde betreft het kopen en de keuzes van hun eten.  We dachten en hoopten dat dit dan nu dan toch eindelijk de tijd zou kunnen zijn om onze melk zelf te gaan verzuivelen tot kaas en yoghurt. Dit om ervoor te zorgen dat we extra inkomsten konden genereren om bewust voor een compleet nieuwe en duurzame bedrijfsvoering te kiezen. Een bedrijfsvoering waarbij we niet hoeven te groeien betreft dieraantallen en dus ons kleine, maar fijne concept konden behouden.

Hoe wilden wij dit doen?

Met het mooie verhaal van de Agriturismo’s in ons achthoofd zijn we  gaan denken. Hoe kunnen we ons kleine en fijne concept behouden en toch vooruitstrevend zijn?

We zagen wel altijd dat bij deze kleine bedrijven de dieren, de mensen en het milieu op de eerste plaats moesten komen en pas als tweede plaats de prijsvorming. Dit is een compleet andere manier van denken dan de manier zoals wij die gewend waren. Wij keken namelijk altijd eerst: Wat wil de consument? Wat wil de consument daarvoor betalen? en hoe moeten we dit product dan gaan maken?

Dit wilden we zo niet langer, dus zijn we eerst begonnen met een nieuwe eigen bedrijfsvoering te ontwikkelen die past in ons ideale plaatje en die recht uit het hart komt. Het zou niet makkelijk worden, maar een concept waar je achter staat is veel belangrijker. We stelden onszelf de vraag: Wat willen we nu eigenlijk? Wat wensen we? en wat is er voor ons mogelijk?

We gingen de focus binnen ons bedrijf leggen op drie voor ons realiseerbare speerpunten:

  1. Het dierenwelzijn op een zo hoog mogelijk niveau krijgen.
  2. Zo veel mogelijk doen voor onze eigen mensen.
  3. Zo veel mogelijk doen voor ons milieu en onze omgeving.

Webshop Félize

Wilt u meer video’s zien van Geiten Melk Maasdriel?

Ga dan naar ons YouTube kanaal

“Iedere dag de duurzaamste geitenmelk, om hier bijzondere en vooral lekkere producten van te maken.”

Dierenwelzijn

We hadden gezien dat op de meeste buitenlandse boerderijen de geiten in 1 of maximaal 2 grote kuddes (groepen) leefden in plaats van een veelvoud van groepen zoals bij ons op dat moment.

We zagen dat de geiten, die bij deze kleine buitenlandse bedrijven leefden, hierdoor meer bewegingsvrijheid kregen en ook waren ze erg rustig. Deze manier van boeren leidt namelijk tot meer natuurlijke hiërarchie in de kudde en dus ook tot minder stress bij de geiten. We hebben toen de keuze gemaakt om de melkgeiten in 1 grote groep te gaan houden, dit zou een grote plus op dierenwelzijn en gezondheid kunnen betekenen. Wij noemen dit zelf onze “vrij verkeerstal” onze meiden kunnen nu gaan, liggen, staan, slapen en herkauwen waar zij zelf willen en waar zij zich het prettigst voelen. Kijkt u zelf maar:

Onze stal bestaat uit een gebouw met een geïsoleerd dak, dit dak is niet gangbaar maar wij zien dat het geïsoleerde dak veel bijdraagt aan het welzijn van onze dieren. Dit komt omdat de stal in de zomer lekker fris is en in de winter blijft het lekker warm door de isolatie. Er zijn flexibele zijmuren in de stal, die met zogenaamde gordijnen open en dicht gemaakt kunnen worden. Met deze gordijnen kunnen wij het klimaat in de stal zo optimaal mogelijk maken voor onze meiden, door de gordijnen open te doen bij warmte en te sluiten bij kou.

De dieren maken hierdoor ook de seizoenen mee wat weer bijdraagt aan betere gezondheid. Dit type huisvesting is voor ons een must, omdat op deze manier onze dieren gezonder door het leven kunnen. Wij en de deskundigen zien dat onze geiten gelukkig (Felizé) zijn! Het bijkomend voordeel voor ons is dat onze meiden bovengemiddeld en super lekkere melk produceren, waar wij en onze klanten weer de allermooiste producten mee kunnen maken.

Helaas heeft ieder voordeel ook een nadeel, toch?

Het voordeel van de geiten in 1 grote groep houden gaf als nadeel dat tijdens het voeren een ongekende druk zou gaan ontstaan op de voerplaats waar de geiten eten. Eerst hadden we namelijk 4 groepen met 4 voerplaatsen en nu wilden we naar 1 groep met 2 voerplaatsen. Dit zou zonder aanpassingen gegarandeerd vragen om problemen zijn.

Om dit probleem op te voorkomen moesten we dus een andere manier zien te vinden om de dieren te kunnen voeren. Dit hebben we gedaan door het voersysteem van Geitenbelang in onze stal in te bouwen. Dit is een voersysteem die de hoeveelheid voer individueel per geit afweegt aan de hand van haar melkgift en conditie. De geiten bepalen nu zelf wanneer zij hun krachtvoer en vitaminen /mineralen gaan halen bij het voersysteem. Dit verhelpt nu dan ook de drukte die er als nadeel kon ontstaan door 1 grote groep geitjes te houden. Nu krijgen de geiten dus een rantsoen van brokjes, vitaminen en mineralen op de voermachine, maar verder kunnen ze nu ook onbeperkt voornamelijk gras, hun lievelingskostje, hooi en stro op de voerplaats eten en alleen wanneer zie dit zélf willen. De brokjes worden enkel geleverd door leveranciers die werken met NON GMO/Vlog voer. NON GMO staat voor: NIET Genetisch Gemanipuleerd Organisme. Het ruwvoer halen we voor ruim 85% uit een straal van maximaal 30 km van ons bedrijf. Het gras, ons hoofdvoer, wordt gewonnen in ons mooie rivierengebied tussen de grote rivieren de Maas, de Waal en de Lek. De omgeving, waar wij onze voedselbronnen vandaan halen, is voor ons dan ook erg belangrijk.

Bestrijdingsmiddelen

Ook hebben we alle bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zoals vliegen en knaagdieren de deur uitgedaan en zijn we overgestapt op biologische bestrijding. De vliegenbestrijding pakken we aan met hun natuurlijke vijand, namelijk de sluipwesp. Kaagdieren vangen we nu met vangkooien waarna we ze elders uitzetten. Het is belangrijk dat wij denken aan alle dieren en hun welzijn, dus ook het ongedierte.

Dierenwelzijn vertaald naar bewuste omgang met het milieu

Als we dit voersysteem zouden introduceren konden we ook overwegen om het ruwvoer voortaan in (wikkel) pakken in te kopen in plaats van los gestort in onze kuilsilo’s. Hierdoor zouden we dan geen tractor met voerwagen meer nodig hebben, maar enkel een shovel. De verkeersbewegingen en CO2 uitstoot zou voor ons bedrijf dan gelijk met circa 70% afnemen! Deze keuze was voor ons snel gemaakt en dus moest dit systeem het gaan worden.

We hebben toen ook gelijk  geïnvesteerd in een 100% elektrische shovel.  Hierdoor gebruiken wij nu voor onze voerverstrekking géén druppel fossiele brandstof meer. We zijn nu de enige in Nederland die hiervoor ook  géén CO2 meer hoeven uit te stoten.

Helaas gaf ook dit voordeel ook weer een nadeel, toch?

Een punt van zorg was nog wel hoe we nu dagelijks onze stal dan zouden gaan instrooien met vers stro. Onze meiden leven namelijk op een dagelijks vers bed van stro en niet op beton of roosters.

Wij deden dit altijd door voorheen 1 maal per dag door met een tractor met daaraan een zogenaamde stroblazer door de stal de stro te blazen. Het nadeel hiervan was dat hierbij óntzettend veel stof in de stal vrijkwam wat onze dieren, onszelf en onze omgeving niet ten goede kwam. Omdat we de stal toch wilden verbouwen voor het vrij verkeer en voersysteem hebben we toen ook besloten om een automatisch instrooisysteem in de stal te laten inbouwen voor de stro. Het voordeel hiervan was dat deze machine ook 100% elektrische is en zichzelf hoog boven de dieren over een zogenaamde rails kan voortbewegen.  Hierdoor wordt de stro nu in de stal geworpen in plaats van geblazen, wat veel minder energie vergt en daardoor dus ook de fijn/stofontwikkeling in de stal met wel ruim 60 % vermindert.

Door al deze aanpassingen door te voeren hebben wij ook het voorlopig MDV (maatlat duurzame veehouderij) certificaat mogen ontvangen. Dit certificaat ziet toe op de volgende punten en zoals u kunt zien scoren we ruim voldoende op alle punten. We behalen zelfs een 36 % hogere score dan benodigd voor het certificaat en daar mogen we erg trots op zijn.

Al onze machines, die wij dagelijks voor onze bedrijfsvoering gebruiken, zijn nu 100% elektrisch. Dit betekend dat wij dus géén CO2 uitstoten en hierdoor CO2 neutraal zijn !. De energie (stroom) die wij inkopen is gecertificeerd van duurzame bronnen, hierdoor zijn we ook nog eens klimaatneutraal! Wij verwachten in 2020 onze vergunningen en certificaten te ontvangen voor het aanleggen van zonnepanelen voor op ons stal dak. Dit zal er uiteindelijk ook voor zorgen dat wij 100% energie neutraal zullen worden en hiermee een duurzame toekomst voor de agrarische sector na zullen streven.

Mensen

Iedereen doet mee in onze samenleving, daar geloven wij in. Onze partner, Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen met een afstand tot de maatschappij naar de arbeidsmarkt. Deze mensen komen uit de gemeentes van ons Rivierengebied. Werkzaak Rivierenland heeft als doel het vinden en behouden van werk voor hun cliënten. Als het nodig is bieden zij inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving aan voor deze mensen. In onze eigen bedrijfsvoering proberen wij, waar mogelijk, deze mensen aan een (tijdelijke) baan te helpen zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat werken met dieren voor deze mensen veel positieve (Félize) effecten te weeg brengen. Wij als Geiten melk Maasdriel dragen dan ook graag ons steentje op deze manier bij aan de maatschappij.

Onze geiten en bokjes

Wij houden onze geiten als zogenaamde ‘duurmelk geiten’. Dit houd in dat wij de dieren niet ieder jaar een lammetje laten krijgen om de melkproductie op gang te houden. De meeste van onze meiden hebben de bijzondere gave om, nadat ze een lammetje hebben gekregen, 2 tot 4 jaar onafgebroken melk te produceren. Dit is geen constante melkstroom, maar meestal beweegt de melkgift mee op de seizoenen. Dit houd in dat de geiten van het voorjaar tot en met het najaar hoog productief zijn en in de late herfst, de winter en het vroege voorjaar laagproductief zijn. Het voordeel voor ons is dat er minder lammetjes geboren hoeven te worden, waardoor onze meiden een langere levensduur krijgen tot wel 10 jaar.

Lammetjes dragen en baren kost namelijk veel energie en kan ernstige complicatie met zich meebrengen. Een ander bijkomend voordeel is dat er dus ook minder jongetjes (bokjes) geboren hoeven te worden. In onze sector is het namelijk zo dat bokjes, net als bij vele andere sectoren zoals de stiertjes bij melkkoeien en de haantjes bij legkippen, eigenlijk bijna niet nodig zijn, en dus overbodig. Het beeld wat er in Nederland is over de bokjes en bokken mesterijen is helaas dramatisch slecht. Door allerlei regeltjes, wetjes en kosten is het bijna niet mogelijk om voor deze bokjes een mooie, eerlijke en vriendelijke afzetmarkt te creëren. Wij hebben besloten dat wij onze bokjes niet aan mesterijen overdragen maar deze zelf zoveel mogelijk opfokken zodat wij de hele keten van geboorte tot slacht en verkoop van het vlees zelf in eigen hand hebben. Wij weten dus precies hoe en wat er met onze bokjes gebeurt en op welke manier ze worden gehouden en worden geslacht. Na de slacht krijgen wij van onze slager het vlees terug als kant en klare producten in de vorm van bouten, hammen, filets, hamburgers, worstjes enz. Wij verkopen deze producten onder andere via onze eigen webshop www.felize.nl, speciaalzaken en restaurants.

Onze jongens

Zoals u begrijpt moeten er bij ons ook jonge geitjes geboren worden om onze kudde op peil te houden. Hier is dan ook een belangrijke taak weg gelegd voor “onze jongens” de dek bokken. De dek bokken zijn voor 80 % nakomelingen van onze eigen, beste melkgeiten en voor 20 % komen zij voort  uit KI (kunstmatige inseminatie). Iedere bok die bij ons op de natuurlijke weg mag dekken, u zult begrijpen wat wij bedoelen 😉, plaatsen wij in een apart verblijf met een groepje van zo’n 1 tot 15 vrouwelijke geiten. Deze groepjes kunnen bestaan uit meiden van circa 8 tot 14 maanden oud welke drachtig moeten worden en een lammetje krijgen om zo voor de eerste keer melk te gaan producerenen. Of uit dames van 3 tot 4 jaar oud, deze oudere dames worden gedekt omdat zij inmiddels een te lage melkproductie hebben.  Als ze opnieuw een lammetje krijgen zal de melkproductie weer automatisch verhogen. Of het kan ook zijn dat de geit juist een uitmuntende bovengemiddelde melkproductie heeft, dan zouden we graag de nakomelingen van haar krijgen om zo onze kudde naar een hoger niveau te tillen. Deze manier van individueel of in kleine groepjes fokken wordt in Nederland meestal niet toegepast, maar omdat wij van onze dieren alles willen weten en we ook zeker willen weten wie de vader is van het lammetje, passen wij wél deze manier van fokken toe.

Félize

Wij brengen onze producten onder de naam Félize op de markt (spreek uit als Fee-Lies) in het Italiaanse staat de letterlijke vertaling voor: zalig en vreugde brengend. Dit staat precies voor de kracht en de kern waar wij, onze dieren en onze mensen voor staan.

Natuurlijk hopen wij dat u na het proeven van onze producten hetzelfde, zalige gevoel krijgt als dat wij van onze producten krijgen. Sterker nog, we kunnen het u garanderen!

Onze thuiskamer “Nut en Vermaak”

Onze huiskamer “Nut en Vermaak”

Momenteel zijn wij nog druk bezig met de bouw van onze huiskamer “Nut en Vermaak”

U bent straks van harte welkom op onze boerderij om een kijkje te komen nemen. Wij kunnen u dan ons bedrijfsproces laten zien, proeven (en ruiken).

Is de melk van onze Félize producten anders dan andere melk?

Wat is anders? Er zit waarschijnlijk veel meer liefde in. Nee, dat is gekheid maar onze rauwe melk is wel pure melk, er word helemaal niks mee gedaan.  Hij word niet gestandaardiseerd, en we voegen geen smaak en conserveringsmiddelen toe.

Doordat wij de rauwe melk niet bewerken verschilt onze melk, en dus ook onze Felize producten gedurende het jaar van vet en eiwitsamenstelling,  de smaak kan hierdoor gedurende het jaar ook wat veranderen, meestal hangt deze smaakverandering  samen met het wisselen van de  seizoenen. Dit komt voornamelijk doordat gedurende het jaar ook de samenstelling van het voer voor de geiten verandert, net zoals in natuur waar het voer ook met het wisselen van de seizoenen verandert, en dit proef je terug in de melk. Vooral het gras is van grote invloed. Het voorjaarsgras geeft bijvoorbeeld een andere smaak dan het zomergras, en het najaar gras geeft ook weer een andere smaak dan het zomergras. Maar, is dit erg? Wij vinden van niet,  dit is zoals het vroeger ook altijd ging dat is ambachtelijk.

Verzuivelen

Toen we na veel wikken en wegen de nieuwe weg waren ingeslagen moesten we natuurlijk nog wel volgens plan onze mooie en lekkere melk gaan verzuivelen tot een mooi eindproduct. De producten die wij graag in de markt wilde gaan zetten zijn: Yoghurt, Kaas en misschien nog wat producten ernaast, maar deze moest de basis vormen. Na met verschillende partijen om de tafel te hebben gezeten, onder andere met zuivelmachine leveranciers en de gemeente, om een uitbreiding voor een zuivelgedeelte aan te vragen bleek dat zij hier niet zo gecharmeerd van waren. Dit in verband met het lopende nieuwe bestemmingsplan, aangevraagde wijzigingen en dergelijke. Ook de investering in machines en gebouwen met het beperkte aantal liters wat we zelf kunnen produceren en dus verzuivelen, was bij nader inzien vanuit financieel en milieutechnische oogpunt niet verantwoord. Met het aantal liters aan melk wat we maximaal konden produceren zouden we maximaal 2 volle dagen in de week in onze eigen zuivelruimte aan het werk zijn, maar alle overige dagen zou de apparatuur en het gebouw niet gebruikt worden.

Toen zijn we gaan kijken of we niet ergens een externe partij konden vinden die onze melk zou kunnen verzuivelen. Het was wel belangrijk dat deze externe partij dezelfde basis ideeën zou hebben, dus met oog voor: mens, dier en milieu. Uiteindelijk vonden we deze enthousiaste mensen om de “hoek”, we konden het bijna niet geloven. Deze externe partij paste perfect binnen ons plaatje, omdat zij hun bedrijf ook in ons mooie rivieren gebied hebben gelokaliseerd, namelijk in het Waaldorp Haaften. Aico en Kirsten de Jongh runnen hier hun eigen (koeien) Zuivelboerderij “De Buitenhoeve” In de korte tijd dat zij zelf zijn gaan verzuivelen met hun eigen melk in de vorm van kaas, yoghurt, hangop enz. hebben zij al vele prijzen gewonnen. Op hun zuivelboerderij, aan de Buitenweg 65, hebben zij zelf afgelopen jaar een winkel geopend om hun eigen mooie producten en streekproducten van andere leveranciers aan de man te brengen. Aico en Kirsten leveren hun producten inmiddels ook al aan diverse andere winkels, waar hun producten zeer goed worden ontvangen. We konden het haast niet geloven, maar op het moment dat wij contact met Aico en Kirsten zochten waren zij op zoek naar een bedrijf die hun kon voorzien van geitenmelk om hier mooie producten van te maken, alsof het zo moest zijn. Ze hadden namelijk in hun winkel al verschillende keren de vraag naar geitenmelk producten gekregen maar moesten elke keer “nee” verkopen. En toen stonden wij daar op de stoep, vol enthousiasme gingen wij deze samenwerking aan. Een aantal weken, en door Kirsten gemaakte yoghurtjes, later stond ik zelf met Aico mee wrongel uit de kaastobbe te scheppen. Ik proefde de eerste kaasjes en was meteen enthousiast, ik kon niet wachten dit ook aan andere mensen te laten proeven. Inmiddels kunnen wij zeggen dat onze kwaliteit zo goed is dat we inmiddels een prijs hebben behaald op de Cumlaudeverkiezing met onze Truffelkaas en wel landelijk Brons. Wat maakt onze kaasjes dan zo goed? Het geheim zit hem in het feit dat we alleen maar melk gebruiken die vers is, maar dan ook écht vers. Onze melk die wordt verwerkt tot kaas mag voor ons niet ouder zijn dan 24 uur. In de praktijk hebben we tot nu toe zelfs alleen maar met melk gewerkt die niet ouder is dan 17 uur en dat is echt fantastisch. Dit proef je gelijk terug in de kwaliteit van de kaas en de yoghurt daar zijn wij met z’n allen natuurlijk super trots op!

Jullie zijn niet biologisch? Waarom niet ?

Dit is een bewuste keuze van ons geweest. Wij zijn in onze oriëntatiefase bij verschillende biologische collega’s  wezen kijken en hebben daar onze ogen en oren goed de kost gegeven.  We merkten gelijk dat onze algemene kijk op de manier van boeren en die van onze biologische collega’s niet zo ver uit elkaar lagen.

Enkel de speerpunten en pijlers lagen anders, zo hebben wij onze pijlers betreft dierenwelzijn vooral gelegd op het houden van de geiten in een grote kudde. De daarbij voorkomende voordelen betreft algemeen dierenwelzijn en dan voornamelijk het verminderde medicijngebruik weegt voor ons zwaarder dan de geldende biologische regels. Wij hebben onszelf bijvoorbeeld ook opgelegd om daar waar mogelijk geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn voor de biologische geitenhouderij geen issue.

Een ander voorbeeld, voor de biologische geitenhouderij is het niet belangrijk Hoe, met Wat, of door Wie de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor ons is dit juist een héle grote pijler, wij gebruiken voor onze dagelijkse bedrijfsvoering geen machines welke fossiele brandstof gebruiken.

Ook proberen wij mensen met afstand naar de arbeidsmarkt op onze boerderij in te passen in de werkzaamheden. Natuurlijk allemaal binnen hun mogelijkheden, maar zo helpen wij deze mensen in hun ontwikkeling en vervolgens, hopelijk, naar een passende baan.

Wij staan voor minder milieubelasting

Voor uitvoering van landwerk stelt de biologische houderij geen regels of beperkingen. Wij hebben juist onze machines voor het landwerk, welke fossiele brandstof gebruiken de deur uitgedaan, puur om het feit dat deze machines bij ons ruim 6 maanden per jaar stilstaan en dat gespecialiseerde loonwerkbedrijven hun materieel veel efficiënter inzetten en dus ook een veel lagere milieubelasting geven. Dit doen wij niet uit financieel voordeel, integendeel, maar we proberen wel daar waar mogelijk alles te doen met zo weinig mogelijk milieubelasting.

Er zijn geen grote verschillen met onze manier van het houden van de geiten en de biologische manier. Het zit hem voornamelijk in hetgeen waar wij zelf de aandacht of wel onze pijlers hebben gelegd.

Minder medicijnen, gezondere geiten

Betreft dierenwelzijn en huisvesting hanteren wij dezelfde minimale normen, in de praktijk blijkt dat onze manier hoger scoort. Een groot verschil met onze bedrijfsvoering is dat men als biologische eis stelt dat:

“De dieren altijd naar buiten moeten kunnen, tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moet u voorkomen”

Dit is waar voor ons de schoen wringt, geiten zijn nou eenmaal niet zo heel graag buiten. Dit zit hem voornamelijk in het feit dat ze het al gauw te nat, te winderig, of te zonnig vinden en het ergste vinden ze natte of vieze voeten. In de praktijk waren onze geiten dus meer dan 80 % binnen en een groot deel kwam helemaal niet buiten. Het grootste nadeel voor ons was dat we de geiten doordat ze naar buiten mochten wel 4 keer per jaar met medicatie moesten behandelen tegen darmwormen. Dieren die buiten kunnen grazen moeten nou eenmaal behandeld worden tegen wormen.

Wij hadden onszelf juist opgelegd om de dieren ruimer te huisvesten en hiermee samenhangend hoopten wij dat het medicijngebruik ook zou afnemen, en dat deed het! Echter met 4 ontwormingskuren per jaar zou dan het gemiddelde medicijngebruik per jaar weer gaan stijgen. Dit is de reden dat wij niet kiezen voor weidegang, wij vinden de nadelen voor onze geiten groter dan de voordelen.

Is deze manier dan beter of slechter?

Ik denk dat je het niet zo zwart wit kunt stellen, Iedereen doet het op zijn of haar manier en met de beste intenties. Maar veel bedrijven zijn natuurlijk wel afhankelijk van hun coöperatie of de eisen van hun afnemers en daarmee samenhangend is natuurlijk ook de prijs welke ze voor de melk betaald krijgen van zeer groot belang.

De verkoopprijs bepaald uiteindelijk ook wat de maximale kostprijs van de melk kan zijn. En de kostprijs is voor een groot deel afhankelijk van hoe men de dieren houdt en verzorgt. En ik moet eerlijk zijn, onze kostprijs ligt  daardoor ook hoger dan van een regulier bedrijf. Om deze reden slaan wij zelf onze vleugels uit en proberen zo om iedereen net zo enthousiast over onze boerderij en bedrijfsvoering te krijgen als wijzelf al zijn.

En ja het koste tijd, en ja we hebben veel getwijfeld en dat doen we nog wel eens maar uiteindelijk wist ik zeker dat mensen best iets meer wilde betalen voor onze zuivel dan die van reguliere bedrijven. Gelukkig merken wij nog iedere dag dat steeds meer mensen onze Felize producten gebruiken en dit bewijst voor ons dat we de goede weg zijn ingeslagen. Dit is voor ons de weg, de enige weg en waar Felize voor staat!

Verkooppunten

Onze Félize producten zijn enkel en alleen exclusief bij uw kaasspecialisten, delicatessenwinkels en collega boerderijwinkels verkrijgbaar. Deze keuze hebben wij bewust gemaakt, omdat wij weten dat deze ondernemers met dezelfde passie als wij hun ondernemingen drijven. Deze specialisten kunnen u uiteindelijk ook op en top adviseren over hoe en waarbij u het beste onze Félize producten kunt gebruiken.

Op de onderstaande kaart ziet u bij welke winkels onze producten al verkrijgbaar zijn. Onze verkooppunten worden steeds verder uitgebreid, Félize komt dus steeds dichter naar u toe!

Zelf de aanschaf willen doen? Neem een kijkje op www.felize.nl

Félize

U kunt ook uw bestelling direct plaatsen bij Geiten Melk Maasdriel, neem een kijkje op onze eigen webshop: www.felize.nl

Verkooppunten

Partners

Wij werken samen met vele bedrijven en partijen om ons plaatje te kunnen realiseren. Enkele van onze partners zijn:

Aico en Kirsten:

Zuivelboederij “de buitenhoeve” zij maken van onze geitenmelk de mooiste producten.

Milk Connect BV:

Dit bedrijf verkoopt onze overige melk, welke wij zelf niet verzuivelen, aan bedrijven in heel Europa.

Werkzaak Rivierenland:

Begeleid de mensen welke wij een (tijdelijke) baan aanbieden en zichzelf zo op deze manier kunnen ontwikkelen en ontdekken.

Belangrijk is dat al onze partners en toeleveranciers dezelfde gedachte hanteren als wij. De punten die wij eisen zijn: bewuste omgang van Dier, Mens en Milieu. Onze leveranciers moeten ook aantonen dat zij zich jaarlijks verbeteren op gebied van verduurzaming en MVO. Onze doelen streven wij dus van het begin tot het eind van de productie na.

Certificaten

CL certificaat
CAE certificaat
GD keurmerk certificaat
Halal certificaat
Werkzaakrivierenland
Cumlaude verkiezing
Leermeester
Onze livestream

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten van Geiten Melk Maasdriel of Félize? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier of bel naar: 0418631069.

0418631069

Drielse veldweg 1
5334 NW, Velddriel

info@felize.nl
www.geitenmelkmaasdriel.nl