Bestrijdingsmiddelen

Alle gangbare bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zoals vliegen en knaagdieren, hebben we de deur uitgedaan. We zijn vol overtuiging overgestapt op biologische bestrijding. Vliegen pakken we aan met hun natuurlijke vijand de sluipwesp. En de ooievaars op ons terrein doen zich tegoed aan knaagdieren. Muizen en hun soortgenoten vangen we ook met speciale kooien, waarna we ze elders uitzetten.

Dierenwelzijn vertaald naar bewuste omgang met het milieu

 

Door het ruwvoer voortaan in (wikkel)pakken in te kopen – in plaats van te storten in onze kuilsilo’s – hebben we geen tractor met voerwagen meer nodig. Alleen een shovel. Daarmee neemt het aantal verkeersbewegingen en de CO2-uitstoot met ongeveer 70% af. We hebben ook maar meteen een elektrische shovel aangeschaft. Voor onze voerverstrekking gebruiken we nu géén druppel fossiele brandstof meer. Uniek in Nederland!

 

Geen geblaas met stro

Onze meiden leven niet op beton of roosters, maar op een bed van stro. Dit bed moeten we dagelijks verversen. Voorheen deden we dat een keer per dag met een tractor. Die blies met een stroblazer het stro door de stal. Daarbij kwam óntzettend veel stof vrij in de stal, wat onze dieren, onszelf en onze omgeving niet ten goede kwam. Omdat we door het samenvoegen van de groepen en de introductie van het nieuwe voersysteem toch al bezig waren met het verbouwen van de stal, hebben we in een moeite door een automatisch instrooisysteem laten inbouwen. Deze machine is 100% elektrisch en beweegt zich voort over rails, hoog boven de dieren. Het stro wordt in de stal geworpen, zonder te blazen. Dat bespaart energie en vermindert de fijnstofontwikkeling in de stal met ruim 60%.

 

 

Duurzaamheidscertificaat

Door al deze aanpassingen hebben wij het voorlopig MDV-certificaat (Maatlat Duurzame Veehouderij) ontvangen. We scoren ruim voldoende op alle onderdelen. Sterker nog, onze score is 36% hoger dan nodig is voor het behalen van dit certificaat. Daar zijn we natuurlijk best trots op!

Zijn wij een biologische boerderij? 

Geiten Melk Maasdriel is een duurzaam bedrijf, maar niet biologisch. Dat is een bewuste keuze. We hebben in onze oriëntatiefase verschillende biologische collega’s bezocht en gaven daar onze ogen en oren goed de kost. We merkten dat onze manier van boeren niet zoveel verschilt met die van onze biologische collega’s. Speerpunten en pijlers liggen wel iets anders.

 

 

Medicijngebruik

Wat betreft dierenwelzijn en huisvesting, hanteren wij dezelfde minimale normen. Een van de biologische eisen luidt echter:

Daar wringt de schoen. Want wij houden onze geiten juist bewust binnen, in een grote kudde. De voordelen daarvan, waaronder het verminderde medicijngebruik, wegen voor ons zwaarder dan deze biologische eis. Geiten zijn niet eens zo heel graag buiten. Ze vinden het al gauw te nat, te winderig of te zonnig. En ze houden al helemaal niet van natte of vieze voeten. Dat betekende in de oude situatie, toen onze geiten nog de mogelijkheid hadden om naar buiten te gaan, dat ze meer dan 80% van de tijd binnen bleven. Een groot deel kwam helemaal niet buiten. Omdat de geiten wel naar buiten mochten, moesten we ze toch allemaal – volgens de geldende voorschriften – vier keer per jaar medicatie geven tegen darmwormen. Medicijngebruik komt de gezondheid van geiten echter niet ten goede. Wij vinden dan ook dat weidegang meer nadelen dan voordelen heeft.

 

 

Fossiele brandstoffen

Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen blijkt voor de biologische geitenhouderijen helaas nog geen issue te zijn. Voor uitvoering van landwerk zijn geen regels of beperkingen opgesteld. Terwijl wij juist alle landwerkmachines die fossiele brandstof gebruiken, de deur uit hebben gedaan. Deze machines stonden de helft van het jaar ongebruikt in onze schuur. Gespecialiseerde loonwerkbedrijven kunnen hun materieel veel efficiënter inzetten. Dat komt het milieu ten goede. Voor ons biedt dit overigens geen financieel voordeel, integendeel, maar we proberen de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Aandacht voor mensen

Hoe, met wat en door wie de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd, daarmee zijn biologische boeren niet echt bezig. Terwijl dat voor ons juist zo belangrijk is. Daarom spannen we ons ook in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk op onze boerderij te laten werken. Die kunnen zich zo ontwikkelen en hun kansen op een passende baan vergroten.

 

 

We zeggen niet dat biologisch boeren beter of slechter is dan onze aanpak. Iedereen doet het op zijn of haar manier en met de beste intenties. Veel bedrijven zijn natuurlijk wel afhankelijk van hun coöperatie en de eisen van hun afnemers. Daarmee samenhangend is ook de prijs die ze voor de melk krijgen van zeer groot belang. De verkoopprijs bepaalt uiteindelijk de maximale kostprijs. En die kostprijs is voor een groot deel afhankelijk van de wijze waarop je de dieren houdt en verzorgt. Eerlijk is eerlijk, onze kostprijs ligt daardoor hoger dan die van een regulier bedrijf. Maar we zouden niet meer terug willen naar de oude situatie. Bij ons voelen dier, mens en milieu zich ‘félize’. We zijn blij dat steeds meer mensen de werkwijze van Geiten Melk Maasdriel weten te waarderen. De vraag van winkels, horeca en consumenten naar onze eerlijke producten, neemt dan ook iedere dag toe.